İçişleri Bakanlığı’ndan yasak genelgesi

 İçişleri Bakanlığı, 81 vilayet valiliğine ‘Sokağa Çıkma’ bahisli genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine nazaran 15 vilayette (Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak) 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Genelgede şu noktalara dikkat çekildi:

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata tesirini en az seviyede tutmak gayesiyle;

a) Market, bakkal, manav ve kasaplar;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de saklı olacak.

a.3- Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) mecburî gereksinimlerinin karşılanması ile hudutlu olmak ve araç kullanmamak kuralıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir. Tıpkı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis biçiminde de satış yapabilecek..

b) 16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş mahalleri ile bu iş mekanlarının yalnızca ekmek satan bayileri, ayrıyeten tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş mahalleri açık olacak. (Bu iş mahallerinde yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.).

16.05.2020 Cumartesi,17.05.2020 Pazar günleri ile 18.05.2020 Pazartesi, 19.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yanları yalnızca eve/adrese servis biçiminde satış yapabilecek.

c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16.05.2020 Cumartesi, 17.05.2020 Pazar, 18.05.2020 Pazartesi ve 19.05.2020 Salı günleri, yalnızca hanelere paket servis formunda hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran stili işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş yanları,

d) Kamu ve şahsi sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım konutları, rehabilitasyon merkezleri, Acil Davet Merkezleri, AFAD Üniteleri, Vefa Içtimaî Destek Üniteleri, Göç Yönetimi, PTT vb.),

f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve vilayet hudutları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu unsur kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yolu ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

g) Doğalgaz, elektrik, petrol kolunda stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) Bulunduğu yanın İl/İlçe Hıfzıssıhha Konseyi tarafından müsaade verilmesi kuralı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi ile üzere temel besin hususlarının üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen gereçleri ile bu gereçlerin üretimi için muhtaçlık duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama tarafları,

l) Gıda, arilik ve ilaç üzere kesimlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında/maden ortamında bulunan şantiyede konaklayarak prodüksiyonu yahut çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu unsur kapsamında inşaat ve konaklama tıpkı şantiye sahası içinde ise müsaade verilir, öteki bir taraftan çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların farklı bir mekana gitmelerine müsaade verilmez. Çalışma meydanı yalnızca inşaat alanı/maden alanları ile sonludur.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o) Daha evvelce sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen mühlet içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata husus; mal, gereç, eser, araç-gereç üreten iş bölgeleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan kurallara uymaları kaydıyla),

ö) Zirai emelli akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

p) Kısıtlama vadesinde yağmura bağımlı ziraî faaliyetler göz önünde bulundurularak Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek gereksinime nazaran kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ziraî üretime ait eser satışı yapan işletmeler,

3-İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN BIREYLER

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında bölge alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” başkan, vazifeli yahut çalışanlar,

b) Kamu sistemi ve güvenliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar (Özel güvenlik vazifelileri dahil),

c) Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Destek Üniteleri, Kızılay ve AFAD’da hizmet sahalar,

ç) Cenaze defin süreçlerinde vazifeli olanlar (din hizmetlileri, hastane ve belediye vazifelileri vb.) ile 1. nokta yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar,

e) Ürün ve/veya materyallerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında vazifeli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, evlat haneleri vb. çevre koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. kollarda faaliyet yürüten iş bölgelerinin yüksek kademeli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları üzere farz olarak çalıştırılması gereken kısımlarında vazifeli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin malumat süreç merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Öbeği Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zarurî muhtaçlığını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Kısıtlama müddetince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yanlarının hanelere servis hizmetinde vazifeli olanlar ve 18.05.2020 Pazartesi ve 19.05.2020 Salı günü 10.00-16.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manav ve kasapların meskenlere servis hizmetinde hizmetli olanlar,

m) Zorunlu sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu mekanlarda kalanların gereksinim duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında hizmetli olanlar,

o) İş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş yanlarından ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş tarafı doktoru vb.),

ö) Veteriner tabipler,

p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama üzere faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere nazaran İl/İlçe Hıfzıssıhha Heyetlerince müsaade verilenler,

r) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek kaidesi ile teknik servis çalışanları,

s) İşyerlerinin gizli olduğu saatlerde/günlerde daima olarak işyerlerini bekleyenler,

ş) Belediyelerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak işçi,

t) Tedarik zincirinin aksamaması hedefiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18.05.2020 Pazartesi ve 19.05.2020 Salı günleri 07.00-10.00 saatleri arasında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ile 19.05.2020 Salı günü saat 18.00’dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, materyal ve eserlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında vazifeli olanlar (Bu unsur kapsamında hiçbir halde mal, materyal ve eser satışı yapılamaz.),

u) Madencilik, inşaat ve gayri büyük yatırım girişimlerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ü) 17 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme aralığıyla sonlu olmak, toplumsal uzaklık kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve gereksinim duyulan hallerde bunların refakatçileri,

v) Mahkeme kararı çerçevesinde evlatları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri kaidesi ile),

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın hanelerinde kalması esastır.

Jake Eloman

Hello there. I'm on the GMSPORS Editorial team and one of the SEO support staff. I am one of the GMSPORS employees in the preparation and research of many content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.